Er zijn recent enkele wijzigingen aangebracht in de drie boeken van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) en deze zijn van toepassing vanaf 1 juni 2023.

Vanaf 01/06/2023 zijn een aantal nieuwe regels in het AREI van toepassing. Deze hebben allemaal betrekking op de huishoudelijke elektrische installaties. De meest relevante wijzigingen zijn de volgende:

 • de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel worden beschouwd als niet-huishoudelijk, en moeten dus om de 5 jaar gekeurd worden.
 • de beschermingsmaatregelen bij onrechtstreekse aanraking worden uitgebreid! Naast de algemene differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de installatie (min. 40A, max. 300mA) dienen volgende kringen verplicht beveiligd te worden door een ondergeschikte differentieelstroom-beschermingsinrichting (max. 30mA):
  • de kringen voor bad- en douchekamers;
  • de kringen voor wasmachines, droogkasten en afwasmachines;
  • de kringen voor verlichting;
  • de kringen voor de contactdozen die niet bestemd zijn voor de voeding van vaste of vast opgestelde toestellen.

met de bijkomende beperking dat maximaal slechts 8 eindstroombanen per bovenvermelde differentieelstroombeschermingsinrichting toegelaten zijn.

Het is uiteraard zo dat voor de lopende projecten, aangevat voor 01/06/2023, de “oude” regels nog toegepast mogen worden, ook al wordt de eigenlijke keuring pas na 01/06/2023 uitgevoerd!

Ook voor de oude bestaande elektrische installaties, daterend van voor 01/10/1981, zijn er een aantal belangrijke wijzigingen op komst! Deze betreffen onder meer:

 • differentieelstroombeschermingsinrichtingen van het type AC zijn niet meer toegelaten;
 • differentieelstroombeschermingsinrichtingen die niet verzegelbaar zijn, zijn niet meer toegelaten;
 • de contactdozen zonder aardcontact moeten verplicht beveiligd worden door een differentieelstroombeschermingsinrichting van max. 30mA;
 • de bad- en douchekamers, alsook de wasmachines, droogkasten en afwasmachines moeten verplicht beveiligd worden door een ondergeschikte differentieelstroombeschermingsinrichting van max. 30mA.

Praktisch gezien worden deze nieuwe regels best zo snel mogelijk in rekening gebracht.