Spring naar de inhoud

FAQ - veelgestelde vragen

Bij onze keuringen vind je reeds heel wat informatie. Heb je daarna nog extra vragen of ben je op zoek naar nog meer informatie? Zoek het antwoord in onderstaande vragenlijst.

bestellen, facturatie en betaling

Meer lezen Minder lezen

De keuring wordt bij voorkeur betaald bij de bestelling (via onze beveiligde webshop) of bij uitvoering van de controle. Onze keurders aanvaarden Payconiq, bancontact of cash. In dit geval ontvangt u het verslag onmiddellijk na de keuring per e-mail.

Opgelet: sommige verslagen, zoals EPC en keuring van riolering, hebben verdere verwerking nodig. Deze rapporten ontvang je zodra ze zijn afgewerkt.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de betaling niet bij uitvoering gebeuren. Je ontvangt van ons een factuur per post. Zodra die betaald is, ontvang je het keuringsattest per e-mail of per post.

Je kan gemakkelijk een keuring bestellen via onze webshop. Binnen de twee dagen na de bestelling zal één van onze medewerkers je telefonisch contacteren om een concrete keuringsdatum af te spreken.

Voor dringende gevallen maak je telefonisch een afspraak op 051 200 002.

keuring elektriciteit

Meer lezen Minder lezen

Voorbedrade flexibele buizen (of de “preflex”) zijn eigenlijk bedoeld om in te werken in de vloer (onder de chape) of in de muur (achter het pleisterwerk). Preflex wordt in de praktijk echter ook vaak gebruikt in opbouw of achter gyprocwanden of boven valse plafonds. Sinds 01/06/2020 zijn de regels van het AREI qua brandveiligheid gewijzigd, in die zin dat een bundel geïsoleerde geleiders, geplaatst in een gebouw, ten minste het kenmerk Cca moet hebben. En een voorbedrade buis wordt wel degelijk beschouwd als een bundel geleiders. Een uitzondering op deze regel zijn de geïsoleerde geleiders in buizen die verzonken zijn in een onbrandbare bekleding (vb. chape of pleisterwerk) met een minimale diepte van 3cm (Zie AREI, Boek 1, Afdeling 5.2.7.).

Concreet betekent dit dat voorbedrade buizen die – zoals bedoeld – ingewerkt worden in de vloer of in de muur van het “klassieke” type mogen zijn, met de brandkarakteristiek Eca, inclusief hun uiteinden aangebracht in open lucht of in opbouw in een omgeving met normaal brandgevaar én met een maximale lengte van 3m.

Echter, van zodra voorbedrade buizen gebruikt worden in holle ruimten of in opbouw, dan moeten deze verplicht de brandkarakteristiek Cca hebben! Voorbeelden van dergelijke plaatsingswijzen:

 • de voeding van een lichtpunt in een vals plafond;
 • de doorverbinding van verschillende stopcontacten in een kring achter een gyprocwand;
 • de voeding in opbouw van een schakelaar of stopcontact in de buurt van het zekeringsbord.

Wil je een gebouw/appartementsblok laten keuren met meerdere elektriciteitstellers? Dan heb je een elektrische keuring voor elke teller nodig! In dit geval moet je dus meerdere keuringen bestellen.

Een automatische differentieelstroominrichting van het type A met een aanspreekstroom van ten hoogste 300mA is verplicht in het begin van de installatie. De nominale stroom van deze differentieelstroombeschermingsinrichting dient minimaal 40A te zijn, tevens rekening houdend met de nominale intensiteit van de aansluitautomaat in de teller. Voor meer informatie omtrent de te plaatsen differentieelstroombeschermingsinrichtingen wordt verwezen naar onze Praktische gids voor huishoudelijke installaties.

Het ééndraadsschema is een schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die de samenstelling van iedere elementaire stroombaan weergeeft, samen met hun onderlinge verbinding om de elektrische installatie te vormen. Het AREI bepaalt welke gegevens minimaal op dit schema dienen te staan. Indien het ééndraadsschema ontbreekt, of foutief/onvolledig is, zal de installatie steeds een negatief keuringsattest krijgen.

Het situatieplan is een grondplan van de woning met hierop (door middel van vastgelegde symbolen) de borden, verbindingsdozen, aftakdozen, wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellen die op het ééndraadsschema voorkomen. Een (correct) situatieplan is noodzakelijk om een positief keuringsattest te kunnen verkrijgen.

In sommige bijzondere situaties (niet bij vernieuwde installaties) heeft het AREI speciale regels volgens Hoofdstuk 8.2, ook voor zonnepanelen, laadpalen, batterijen, elk type elektrische keuring.. Ontdek ze in onze Praktische gids voor huishoudelijke installaties.

Van een bestaande elektrische installatie (ofwel daterend van voor 01/10/1981, ofwel daterend van voor 01/06/2020) kan niet verwacht worden dat deze altijd voldoet aan de meest recente regelgeving. Daarom worden voor deze installaties een aantal afwijkende beschikkingen toegelaten, die als uitzondering gelden op de actuele wetgeving voor nieuwe installaties. Een overzicht van deze afwijkingen is terug te vinden in onze Praktische gids voor huishoudelijke installaties.

Bij de FOD economie kan je uitstel op de herkeuringstermijn aanvragen. Dit kan via hun website https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/elektriciteit/veiligheid-en-controle-van/online-diensten-voor

Zorg dat je volgende gegevens bij de hand hebt:

 • datum van de notariële akte (indien van toepassing)
 • einde reguliere keuringstermijn
 • reden van uitstel
 • gewenste uiterlijke keuringstermijn

Opgelet: het is van belang dat je ook steeds jouw keuringsorganisme hiervan op de hoogte stelt!

Wil je een spoedige keuring met kennis van zaken? ACA helpt je snel en deskundig verder.

keuring riolering

Meer lezen Minder lezen

Het zoneringsplan geeft weer in welke zone jouw woning ligt. Per zone zijn er specifieke regels met betrekking tot riolering:

 • centraal gebied: is al aangesloten op een zuiveringsstation.
 • geoptimaliseerd buitengebied: recente aansluiting op een zuiveringsstation.
 • collectief te optimaliseren buitengebied: aansluiting op een zuiveringsstation is in de toekomst voorzien.
 • individueel te optimaliseren buitengebied: geen aansluiting op een zuiveringsstation voorzien, afvalwater dient gezuiverd te worden met een IBA.

Via het Geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je nakijken in welke zuiveringszone jouw woning ligt.

Opgelet: het is aangeraden om bij de gemeente na te vragen of het zoneringsplan onlangs gewijzigd is.

IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een kleine installatie die huishoudelijk afvalwater zuivert, zodat het veilig in het oppervlaktewater kan worden geloosd.

Ligt je woning in Individueel te Optimaliseren Buitengebied? Dan is er geen riolering in de straat voorzien en ben je verplicht om een IBA te plaatsen. De plaatsing en het onderhoud van een IBA gebeurt dikwijls door de rioolbeheerder van jouw gemeente. Neem hiervoor contact op met jouw rioolbeheerder.

keuring stookolietank

Meer lezen Minder lezen

Is jouw tank letterlijk in de grond ingegraven? Dan heb je een ondergrondse stookolietank. Staat je tank in de kelder, dan is dit voor de wetgever een bovengrondse stookolietank.

wanneer welke keuring

Meer lezen Minder lezen
 • EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat): Contacteer je EPB-verslaggever zo snel mogelijk in het bouwproces. Zo kunnen zaken bijgestuurd worden voor de effectieve start van de bouw van de woning.
 • Keuring elektriciteit, aardgas en drinkwater: Als de volledige installatie is afgewerkt (enkel de definitieve lichtpunten moeten nog niet aangesloten zijn), moet de installatie gekeurd worden. Een positief verslag is noodzakelijk voor de aansluiting op het distributienet.
 • Keuring riolering (enkel in Vlaanderen): Doe je aanvraag onmiddellijk na de plaatsing van alle leidingen en voordat de sleuven weer worden opgevuld. Zo kan eventuele niet-conformiteit hersteld worden voordat de oprit en het terras worden aangelegd, en vermijd je dat deze later opnieuw moeten worden opengebroken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren. Meer info

Nieuwsbrief