Keuring elektriciteit

Indienststelling elektrische installatie


    Na de afwerking van de volledige elektrische installatie van een nieuwbouwwoning is een keuring verplicht. Met het positieve keuringsattest kan je de aansluiting op het distributienet aanvragen bij de netbeheerder.

    Hoe verloopt een elektrische keuring?

    Tijdens de elektrische keuring controleren onze experts de volledige installatie van de woning aan de hand van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een elektrische keuring verloopt steeds volgens hetzelfde principe:

    Een bondige samenvatting van het AREI vind je in onze installatiegids.