Spring naar de inhoud

Keuring elektriciteit

Indienststelling elektrische installatie

Heb je net een nieuwbouwwoning gezet? Dan ben je verplicht om de elektrische installatie te laten keuren voor ingebruikname ervan. Nadien kan je met het keuringsattest de aansluiting op het distributienet aanvragen bij de netbeheerder.

Bestel nu

Hoe verloopt de keuring van de elektrische installatie?

De keuring van je elektrische installatie gebeurt volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, ook wel het AREI genoemd. Het bestaat uit drie vaste stappen:

 • Administratief onderzoek: houd alvast het eendraadschema en situatieplan van het pand bij de hand, want tijdens het administratief onderzoek vergelijken we deze met jouw elektrische installatie. Zonder die documenten kan je geen positief keuringsattest verkrijgen.
 • Visueel onderzoek: we nemen een kijkje in jouw pand en onderzoeken onder meer de toegankelijkheid en de staat van het elektrisch bord, de aansluiting van de draadsecties volgens de geïnstalleerde beschermingsinrichting en de aanwezigheid van een aardingsinstallatie met aardingsonderbreker.
 • Metingen: we meten de aardspreidingsweerstand en isolatieweerstand. Ook meet onze expert de continuïteit van de beschermingsgeleiders en de differentieelstroombeschermingsinrichtingen. Houd er rekening mee dat je tijdens deze controle tijdelijk geen stroom hebt.

Leer meer over het AREI in onze installatiegids.

Herkeuring elektrische installatie

Bestel nu

Wat is een herkeuring?

Ontvang je een negatief keuringsattest? Dan moet je verplicht een herkeuring laten uitvoeren. De duur en keuringstermijn zijn verschillend per type keuring:

 • Herkeuring bij indienststelling: zolang je geen positief keuringsattest hebt, zal de distributienetbeheerder je elektrische installatie niet koppelen aan het elektriciteitsnet. Met andere woorden: je zal geen elektriciteit hebben in jouw woning tot je beschikt over een positief keuringsattest.
 • Herkeuring bij uitbreiding (ook zonnepanelen): heb je nog geen positief keuringsattest verworven? Dan mag je de uitbreiding van je elektrische installatie niet in gebruik nemen.
 • Herkeuring na verkoop: de herkeuringstermijn bedraagt 12 maanden na de controle of 18 maanden na de ondertekening van de notariële akte. De termijn staat ook vermeld op het keuringsverslag. Je elektrische installatie mag in gebruik blijven, op voorwaarde dat je de gepaste maatregelen neemt zodat er geen gevaar is voor personen en goederen.
 • Herkeuring na periodieke controle: je elektrische installatie moet binnen de 12 maanden na de initiële controle herkeurd worden. Je mag je elektrische installatie wel blijven gebruiken.

Hoe verloopt een herkeuring?

De herkeuring van de elektrische installatie verloopt op dezelfde manier als een gewone keuring, met dit verschil dat in principe enkel de eerder vastgestelde inbreuken nagezien worden. Meer informatie over de gewone keuring vind je hier.

Verzwaring elektrische installatie

Bestel nu

Verzwaring van je installatie

Een verzwaring van je elektrische installatie moet eerst worden goedgekeurd voordat je er gebruik van mag maken. Pas je installatie daarom eerst aan op het zwaardere aansluitvermogen en laat het nadien goedkeuren door ACA. Enkel bij een positief keuringsattest, zal de netbeheerder de effectieve verzwaring uitvoeren.

Hoe verloopt een keuring voor een verzwaring?

Een keuring voor de verzwaring van je elektrische installatie verloopt op dezelfde manier als een gewone keuring. Meer informatie over de gewone keuring vind je hier. Let op: bij een keuring voor verzwaring, wordt de volledige installatie gecontroleerd, niet enkel het zekeringsbord.

Uitbreiding of wijzigingen

Bestel nu

Uitbreiding of wijziging van je elektrische installatie?

Ga je jouw elektrische installatie grondig uitbreiden of wijzigen? Dan is een nieuwe keuring verplicht, want zonder positief keuringsattest mag je de uitbreiding of wijziging niet gebruiken.

Hoe verloopt een elektrische keuring bij een uitbreiding of wijziging?

Een keuring voor een uitbreiding verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie over de gewone keuring vind je hier. Wij controleren enkel de uitbreiding of wijziging. Op jouw verzoek, kunnen we uiteraard ook de volledige installatie keuren.

Keuring zonnepanelen

Wanneer je investeert in zonnepanelen, dan wil je daar natuurlijk zo snel mogelijk van genieten. Voor de keuring van jouw zonnepanelen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij keuren jouw zonnepanelen voor de ingebruikname en bezorgen je een keuringsattest. Hiermee kan je de installatie aanmelden bij de VREG of de distributienetbeheerder.

Bestel nu

Hoe verloopt een keuring van zonnepanelen?

De keuring van zonnepanelen bestaat uit verschillende stappen:

 • Administratief onderzoek: eerst en vooral controleren wij het dossier van de installatie. Zijn het eendraadsschema en het situatieplan aanwezig? Is er een gebruikshandleiding aanwezig?
 • Visueel onderzoek: we gaan na of de installatie is uitgevoerd overeenkomstig de plannen. We controleren ook of de correcte beschermingsinrichtingen zijn voorzien.
 • Metingen: we kijken na of het automatisch scheidingssyteem van de omvormer bij uitval van de netspanning in werking treedt. Werkt de automatische onderbreking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen?

Is een groenestroomteller (GST) bij zonnepanelen nog altijd verplicht?

Kunnen er voor de installatie geen groenestroomcertificaten (GSC) worden aangevraagd? Dan is de aanwezigheid van een GST niet langer verplicht. Indien dat wel het geval is, is de aanwezigheid van een GST met MID-markering nog steeds noodzakelijk.

Keuring laadpalen

Bestel nu

Laadpalen

Een laadpaal voor je woning, op je bedrijventerrein of een laadinfrastructuur op een openbare plaats moet gekeurd worden vooraleer je deze in gebruik mag nemen. Als erkend keuringsorganisme staat ACA in voor de keuring van allerlei soorten laadpalen: van gewone klassieke laadsystemen tot snelladers. Na de controle zorgen wij voor het keuringsattest: jouw garantie op een veilige en correct werkende installatie.

Hoe verloopt een keuring van laadpalen?

De keuring van laadpalen bestaat uit verschillende stappen:

 • Administratief onderzoek: eerst en vooral controleren wij het dossier van de installatie. Zijn het eendraadsschema en het situatieplan aanwezig? Is er een gebruikshandleiding aanwezig?
 • Visueel onderzoek: we gaan na of de installatie is uitgevoerd overeenkomstig de plannen. We controleren ook of de correcte beschermingsinrichtingen zijn voorzien.
 • Metingen: we kijken na of er geen isolatiefouten aanwezig zijn op de installatie. Bovendien worden de differentieelstroombeschermingsinrichtingen getest, zowel via de eigen testknop als via de opwekking van een foutstroom in de installatie.

Keuring batterijen

Bestel nu

Batterijen

Energieopslagsystemen zoals batterijen moeten gekeurd worden alvorens ze in dienst gesteld kunnen worden. Het maakt niet uit of je thuisbatterijen aangesloten zijn op je pv-panelen of als deze via een eigen omvormer verbonden zijn met de schakelkast. ACA keurt alle batterijen voor energieopslag. Na de keuring kan je meteen je keuringsverslag inkijken via het onlineportaal of na het scannen van de QR-code op het toestel.

Hoe verloopt een keuring van batterijen

De keuring van batterijen bestaat uit verschillende stappen:

 • Administratief onderzoek: eerst en vooral controleren wij het dossier van de installatie. Zijn het eendraadsschema en het situatieplan aanwezig? Is er een gebruikshandleiding aanwezig?
 • Visueel onderzoek: we gaan na of de installatie is uitgevoerd overeenkomstig de plannen. We controleren ook of de correcte beschermingsinrichtingen zijn voorzien.
 • Metingen: we kijken na of het automatisch scheidingssyteem van de omvormer bij uitval van de netspanning in werking treedt. Werkt de automatische onderbreking van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen?

Huishoudelijke, periodieke controle

Bestel nu

Huishoudelijke, periodieke controle

De elektrische installatie van elke woning of elk appartement moet om de 25 jaar verplicht periodiek gekeurd worden. Een positief keuringsattest blijft 25 jaar geldig.

Hoe verloopt een periodieke keuring?

Een huishoudelijke periodieke keuring verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie over de gewone keuring vind je hier.

Elektrische keuring voor verkoop

Bij de verkoop van je woning of appartement ben je verplicht om een keuringsattest van je elektrische installatie in de notariële akte op te nemen. Dat attest mag zowel positief als negatief zijn.

Bestel nu

Moet ik een nieuwe keuring inplannen?

Of je een nieuwe keuring moet inplannen, hangt in grote mate af van de leeftijd van je elektrische installatie. Dateert die van voor 1 oktober 1981, dan is de kans groot dat je installatie nooit is gekeurd. Voor installaties vanaf 1 oktober 1981, is er meestal wel al een keuring gebeurd.

Hoe verloopt een keuring?

Een elektrische keuring voor verkoop verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie over de gewone keuring vind je hier.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren. Meer info

Nieuwsbrief