Spring naar de inhoud

Keuring drinkwater

Indienststelling drinkwaterinstallatie

Een goed functionerende waterinstallatie garandeert veiligheid en voldoet aan de laatste regelgeving. ACA staat garant voor een snelle en grondige keuring van jouw waterinstallatie.

Vraag keuring aan

Wanneer is een keuring van mijn drinkwaterinstallatie verplicht?

Je hebt een positief keuringsattest van je waterinstallatie nodig om de aansluiting op het drinkwaternet aan te vragen. Ook bij een wijziging van je binnenhuisinstallatie is een nieuwe keuring verplicht.

AquaFlanders is verantwoordelijk voor de keuring van drinkwaterinstallaties. Voor meer informatie, surf naar www.aquaflanders.be.

Hoe verloopt een waterkeuring?

De controle van je drinkwaterinstallatie gebeurt via een administratief en een visueel onderzoek.

Administratief onderzoek: wij houden een nazicht van het synoptisch plan en de inventarislijst. Elk toestel op de inventarislijst moet namelijk op het synoptisch plan vermeld staan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aangesloten binneninstallatie (het BI), het TCW (tweedecircuitwater of hemelwater) en de NABI (niet-aangesloten binneninstallatie)

Visueel onderzoek: we checken of het synoptisch plan overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast controleren we of het drinkwatercircuit volledig is gescheiden van het regenwatercircuit.

Bestel nu

Hoe kan ik de keuring van mijn waterinstallatie voorbereiden?

Voor de keuring van je waterinstallatie heb je een synoptisch plan en een inventarislijst nodig. Die krijg je normaal gezien van de installateur van de sanitaire installatie.

Daarnaast moeten ook volgende toestellen geplaatst én aangesloten zijn:

  • Warmwaterproductie
  • Centrale verwarming
  • Bad of douche met kranen
  • Lavabo met kranen
  • Toilet
  • Keukenkraan
  • Bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater

Bij keuring mag maximaal één van bovenvermelde toestellen ontbreken. Alhoewel de keuring dan op dat moment conform is, moet vermelding gemaakt worden van een bijkomende keuring voor het toestel dat ontbreekt. Eenmaal dat toestel geplaatst is, zal er nog een keuring moeten plaatsvinden.

Voor welke installatie kan ik een beroep doen op ACA?

ACA helpt jou graag verder met de keuring van alle huishoudelijke installaties in woningen en appartementen. Wij keuren ook niet-huishoudelijke drinkwaterinstallaties waarbij het water niet gebruikt wordt als proceswater bij activiteiten.

Gaat het om installaties waarbij het water wel als proceswater wordt gebruikt? Dan mogen die enkel worden gekeurd door de drinkwatermaatschappij.

Bestel nu

Wanneer mag de watermeter in gebruik worden genomen?

Afhankelijk van regio, mag je de watermeter onmiddellijk in dienst nemen na een conforme keuring. Dat is het geval voor de volgende drinkwaterbedrijven:

  • IWVA
  • FARYS
  • De Watergroep

Bij andere drinkwaterbedrijven (AGSO, Waterlink en PIDPA), moet de indienststelling gebeuren door het drinkwaterbedrijf zelf.

Bestel nu

Herkeuring drinkwaterinstallatie

Bestel nu

Hoe verloopt een herkeuring van een drinkwaterinstallatie?

Moet je drinkwaterinstallatie herkeurd worden? Dan verloopt die herkeuring volgens dezelfde procedure als de oorspronkelijke keuring. Meer informatie over de keuring van je drinkwaterinstallatie vind je hier.

AquaFlanders is verantwoordelijk voor de keuring. Voor meer informatie, surf naar www.aquaflanders.be.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren. Meer info

Nieuwsbrief