Spring naar de inhoud

Keuringen riolering

Indienststelling riolering nieuwbouw

Vraag keuring aan

Wanneer is de keuring van de private riolering verplicht?

Je bent verplicht je riolering te laten keuren wanneer:

  • je een nieuwbouwwoning bouwt, een grondige verbouwing uitvoert of renoveert.
  • je een gescheiden rioleringsstelsel op een openbaar domein aanlegt.
  • een belangrijke wijziging van de bestaande riolering optreedt. Dit is onder meer het geval bij het plaatsen van een zwembad, hemelwaterput, septische put of IBA.
  • de rioolbeheerder een keuring specifiek verzoekt.

Hoe verloopt een keuring van mijn riolering?

Een rioleringskeuring verloopt in drie stappen: een administratief onderzoek, een visueel onderzoek en het uitvoeren van enkele metingen.

Bestel nu

Welke documenten heb ik nodig voor de keuring?

Voordat je een keuring kan laten uitvoeren, moet je in het bezit zijn van aan aantal documenten:

  • een stedenbouwkundige vergunning
  • het uitvoeringsplan van de private waterafvoer
  • facturen van de regenwaterput, infiltratievoorziening, septische put …
  • eventuele foto’s genomen tijdens de aanleg van de installatie

Wat met een gescheiden riolering?

Meer informatie en praktische tips over de gescheiden riolering vind je hier.

Bestel nu

Belangrijke wijziging riolering

Liet je een belangrijke wijziging aan je private riolering uitvoeren? Dan ben je verplicht om een nieuwe keuring te laten uitvoeren. Zo’n keuring is noodzakelijk na een grondige verbouwing, maar bijvoorbeeld ook na de plaatsing van een zwembad, (regen)waterput of IBA. Wil je weten of jouw wijziging een herkeuring vereist? Je vindt de volledige lijst terug in het Algemeen Waterverkoopreglement.

Bestel nu

Hoe verloopt de keuring van mijn riolering na een belangrijke wijziging?

Een keuring na een belangrijke wijziging volgt dezelfde procedure als een gewone keuring.

Bestel nu

Hoe wordt het keuringsattest van de riolering opgemaakt?

Het keuringsattest wordt opgemaakt met hoofding van ofwel Vlario ofwel AquaFlanders. In het laatste geval is AquaFlanders verantwoordelijk voor de keuring. Voor meer informatie surf naar www.aquaflanders.be.

Keuring op aanvraag van de rioolbeheerder

Stelde de rioolbeheerder een inbreuk op het reglement vast? Dan zal je gevraagd worden de gebreken weg te werken en de riolering opnieuw te laten keuren.

Bestel nu

Hoe verloopt de keuring van de private riolering op vraag van de rioolbeheerder?

De keuring op vraag van rioolbeheerder volgt exact dezelfde procedure als de gewone keuring.

Bestel nu

Hoe wordt het keuringsattest van de riolering opgemaakt?

Het keuringsattest wordt opgemaakt met hoofding van ofwel Vlario ofwel AquaFlanders. In het laatste geval is AquaFlanders verantwoordelijk voor de keuring. Voor meer informatie surf naar www.aquaflanders.be.

Na gescheiden riolering in uw straat

De Europese Unie verplicht al zijn lidstaten om het rioleringsstelsel op te splitsen in een vuilwater- en hemelwaterriolering. De meeste gebouwen beschikken vandaag echter nog niet over een gescheiden regenwaterafvoer en droogweerafvoer. De afkoppeling van hemel- en afvalwater levert nochtans veel voordelen op.

Bestel nu

Hoe wordt de gescheiden riolering aangesloten?

We maken een onderscheid tussen een regenwaterafvoer en droogweerafvoer:

Regenwaterafvoer (RWA): een RWA voert niet vervuild regenwater naar waterlopen en grachten. Regenwater dat is verontreinigd, wordt afgevoerd als afvalwater via de droogweerafvoer.

Daken en verharde oppervlakken (zoals opritten en niet overdekte constructies), mogen niet op het DWA-stelsel worden aangesloten.

Droogweerafvoer (DWA): een droogweerafvoer voert afvalwater af naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Per zone zijn er specifieke regels met betrekking tot riolering.

Hoe verloopt een rioleringskeuring bij een gescheiden riolering?

Een keuring als gevolg van een afkoppeling gebeurt op dezelfde manier als een gewone keuring.

Het keuringsattest wordt opgemaakt met hoofding van ofwel Vlario ofwel AquaFlanders. In het laatste geval is AquaFlanders verantwoordelijk voor de keuring. Voor meer informatie surf naar www.aquaflanders.be.

Bestel nu

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren. Meer info

Nieuwsbrief