Spring naar de inhoud

Keuring aardgasinstallatie

Keuring aardgasinstallatie

Via een aardgasinstallatie heb je het lekker warm in huis, neem je warme douches en kook je de lekkerste gerechten op je gasvuur. Daarbij primeert natuurlijk altijd veiligheid. Laat je gasinstallatie tot in de puntjes nakijken door ACA en verzeker jezelf van een veilige omgeving.

Bestel nu

Wanneer is een keuring van mijn gasinstallatie verplicht?

Liet je recent een nieuwe gasinstallatie installeren? Dan ben je verplicht die te laten keuren voor ingebruikname door een erkend keuringsorganisme. Die controle moet plaatsvinden voordat wij (in Vlaanderen) of de netbeheerder (Wallonië en Brussel) de gasmeter openstellen.

Waarom een gaskeuring laten uitvoeren?

We gebruiken een aardgasinstallatie voor veel toepassingen in onze woningen. Denk maar aan de verwarming van je huis, de productie van sanitair warm water en ons kookvuur. Een gasinstallatie brengt echter bepaalde risico’s met zich mee, zoals CO-vergiftiging, brand- en ontploffingsgevaar. Om de veiligheid van de bewoners te verzekeren, is een nazicht van deze installatie dan ook verplicht.

Wanneer kan ik de keuring van mijn gasinstallatie aanvragen?

Voordat je een keuring van je gasinstallatie bij ons kan aanvragen, moet je rekening houden met volgende zaken:

  • de aanwezigheid van een isometrisch schema. Deze 3D-voorstelling vermeldt alle leidingdelen en verbruikstoestellen met bijhorend vermogen. Het schema wordt opgesteld en ondertekend door de installateur.
  • de binnenleiding. Die moet volledig geplaatst zijn én er moet minstens 1 toestel op aangesloten zijn, inclusief een eventuele afvoer van verbrandingsproducten.
  • elk aangesloten toestel moet beschikken over een zichtbare kenplaat waarop alle technische gegevens vermeld staan.
  • je moet een bereikbaar T-stuk met stop stroomafwaarts en in de nabijheid van een gasmeter voorzien.

Hoe verloopt een keuring van mijn gasinstallatie?

De keuring van je gasinstallatie gebeurt in vier stappen:

  • Administratief onderzoek: we kijken of je beschikt over de nodige documenten, zoals het isometrisch schema, de aanwezigheid van handleidingen …
  • Visueel onderzoek: wij controleren de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen, bereikbaarheid van de gasinstallatie … Daarnaast kijken we ook de toevoer van het verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten na.
  • Metingen: wij doen een nazicht van de dichtheid van de volledige gasleiding via een dichtheidsproef.
  • Berekeningen: voor elk verbruikstoestel berekenen we het drukverlies in de binnenleiding

Een bondige samenvatting van de huidige regelgeving vind je terug in onze installatiegids.

 

Welke attesten zijn verplicht voor de indienststelling van de gasmeter?

Voor het openen van een gasmeter zijn twee documenten vereist:

  • een digitaal conformiteitsattest, verplicht opgemaakt door de installateur van de aardgasinstallatie. Dat attest moet vanaf midden 2023 opgemaakt worden via Elgacert.
  • Een digitaal conformiteitsattest, opgemaakt door het erkend organisme dat de keuring uitvoert. Dat gebeurt ook via het Elgacert-platform.

 

Hoe berekenen wij het drukverlies van je aardgasinstallatie?

Om ervoor te zorgen dat het drukverlies in de leiding onder de maximaal toegelaten waarde blijft, hanteren wij bij ACA de nodige rekentool:

 

Bestel nu

Herkeuring aardgasinstallatie

Vertoonde je aardgasinstallatie bij de eerste keuring inbreuken op of tegen de wetgeving? Dan noteren wij alles netjes in een keuringsverslag. Na het wegwerken van deze inbreuken kan een herkeuring aangevraagd worden.

Hoe verloopt een herkeuring?

Een herkeuring van een aardgasinstallatie verloopt volledig op dezelfde manier als een gewone keuring. Ook de dichtheidsproef wordt opnieuw uitgevoerd.

Keuring stooklokaal (+70kW)

Is er één gemeenschappelijke CV-installatie voor meerdere appartementen, waarbij het vermogen groter is dan 70kW? Dan wordt de opstellingsruimte beschouwd als een stooklokaal en zijn ook de desbetreffende regels van toepassing. Wil je zeker zijn dat de installatie geplaatst werd volgens de geldende normen? Laat het stooklokaal dan nazien door ACA.

Bestel nu

Keuring propaaninstallatie

Wanneer er geen openbaar aardgasnet beschikbaar is, en je wil toch gebruik maken van een CV-installatie op gas, dan is het alternatief om te voorzien in een installatie op propaangas. Of misschien bezit je een foodtruck met enkele toestellen aangesloten op gasflessen (propaan of butaan). In beide gevallen kan ACA instaan voor de keuring van de installatie, zodat niets een veilig gebruik in de weg staat.

Bestel nu
ACA_keuring_aardgas

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te optimaliseren. Meer info

Nieuwsbrief