IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Het is een kleine installatie die huishoudelijk afvalwater zuivert, zodat het veilig in het oppervlaktewater kan worden geloosd.

Ligt je woning in Individueel te Optimaliseren Buitengebied? Dan is er geen riolering in de straat voorzien en ben je verplicht om een IBA te plaatsen. De plaatsing en het onderhoud van een IBA gebeurt dikwijls door de rioolbeheerder van jouw gemeente. Neem hiervoor contact op met jouw rioolbeheerder.