Bij de FOD economie kan je uitstel op de herkeuringstermijn aanvragen. Dit kan via hun website https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energiebronnen/elektriciteit/veiligheid-en-controle-van/online-diensten-voor

Zorg dat je volgende gegevens bij de hand hebt:

  • datum van de notariële akte (indien van toepassing)
  • einde reguliere keuringstermijn
  • reden van uitstel
  • gewenste uiterlijke keuringstermijn

Opgelet: het is van belang dat je ook steeds jouw keuringsorganisme hiervan op de hoogte stelt!

Wil je een spoedige keuring met kennis van zaken? ACA helpt je snel en deskundig verder.