Het ééndraadsschema is een schematische voorstelling van een vaste elektrische installatie die de samenstelling van iedere elementaire stroombaan weergeeft, samen met hun onderlinge verbinding om de elektrische installatie te vormen. Het AREI bepaalt welke gegevens minimaal op dit schema dienen te staan. Indien het ééndraadsschema ontbreekt, of foutief/onvolledig is, zal de installatie steeds een negatief keuringsattest krijgen.