Het zoneringsplan geeft weer in welke zone jouw woning ligt. Per zone zijn er specifieke regels met betrekking tot riolering:

  • centraal gebied: is al aangesloten op een zuiveringsstation.
  • geoptimaliseerd buitengebied: recente aansluiting op een zuiveringsstation.
  • collectief te optimaliseren buitengebied: aansluiting op een zuiveringsstation is in de toekomst voorzien.
  • individueel te optimaliseren buitengebied: geen aansluiting op een zuiveringsstation voorzien, afvalwater dient gezuiverd te worden met een IBA.

Via het Geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je nakijken in welke zuiveringszone jouw woning ligt.

Opgelet: het is aangeraden om bij de gemeente na te vragen of het zoneringsplan onlangs gewijzigd is.