Een automatische differentieelstroominrichting van het type A met een aanspreekstroom van ten hoogste 300mA is verplicht in het begin van de installatie. De nominale stroom van deze differentieelstroombeschermingsinrichting dient minimaal 40A te zijn, tevens rekening houdend met de nominale intensiteit van de aansluitautomaat in de teller. Voor meer informatie omtrent de te plaatsen differentieelstroombeschermingsinrichtingen wordt verwezen naar onze Praktische gids voor huishoudelijke installaties.