Wettelijke en niet-verplichte controles voor hef- en hijswerktuigen volgens de Codex en het ARAB  

Hefwerktuigen:

Hijswerktuigen:

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Controle door een bevoegd persoon