Keuring elektriciteit

Keuring zonnepanelen


  Elke PV-installatie moet je vóór indienstname laten keuren. Dit keuringsverslag is noodzakelijk om de installatie te kunnen aanmelden bij de VREG en bij de distributienetbeheerder.

  Hoe verloopt een keuring van zonnepanelen?

  Voor het gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie op laagspanning met een vermogen kleiner of gelijk aan 10kVA bestaan er specifieke voorschriften. Deze zijn terug te vinden in nota's 71, 72 en 72bis van de FOD Economie. Hieronder een korte samenvatting:

  Is een groenestroomteller bij zonnepanelen nog steeds verplicht?

  Voor Vlaanderen: Indien er geen groenestroomcertificaten (GSC) aangevraagd kunnen worden, is de aanwezigheid van een groenestroomteller niet langer verplicht (wel aan te raden). Er komt in dit geval wel een melding op het keuringsrapport dat er geen groenestroomteller aanwezig is. Let op: indien in de toekomst de regelgeving (in verband met subsidies) opnieuw verandert kan het nodig zijn om achteraf alsnog een teller bij te plaatsen.

  Indien er voor de installatie wel groenestroomcertificaten aangevraagd kunnen worden, is de aanwezigheid van een GST met MID-markering nog steeds verplicht.

  Voor Wallonië: een groenestroomteller blijft nog steeds verplicht.