Keuring elektriciteit

Verzwaring elektrische installatie


    Bij de verzwaring van het aansluitvermogen, zal de distributienetbeheerder een positief keuringsattest vragen vooraleer de verzwaring effectief wordt uitgevoerd. Je moet dus eerst de elektrische installatie aanpassen aan het zwaardere aansluitvermogen en deze vervolgens laten keuren. Daarna kan je de effectieve verzwaring laten uitvoeren door de netbeheerder.

    Hoe verloopt een keuring voor een verzwaring?

    Een keuring voor een verzwaring verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie lees je hier. Merk hierbij op dat bij een verzwaring de volledige installatie wordt herkeurd en niet enkel de aanpassingen in het bord!