Keuring elektriciteit

Uitbreiding of wijziging


    Bij elke grondige uitbreiding of belangrijke wijziging van de elektrische installatie dien je deze te laten herkeuren. Zonder positief keuringsattest mag de uitbreiding of het gewijzigde gedeelte niet in gebruik genomen worden.

    Hoe verloopt een elektrische keuring bij een uitbreiding?

    Een keuring voor een uitbreiding verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie lees je hier. Enkel de uitbreiding zal herkeurd worden. Dit wordt ook zo vermeld op het keuringsverslag.