Keuring elektriciteit

Herkeuring elektrische installatie


    Wanneer het verslag van de elektrische keuring negatief is, dient er een herkeuring plaats te vinden. De duur en de voorwaarden van de herkeuringstermijn zijn afhankelijk van het type keuring.

    Hoe verloopt een herkeuring van de elektrische installatie?

    Een herkeuring verloopt volgens dezelfde procedure als een gewone keuring. Meer informatie lees je hier.